Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školská rada:

předseda: pan Kratochvíl,

členové: paní Wöhrlová, Svobodová, Novotná, Kočandrlová a Dokoupilová

 Dne 22. 11. 2017 proběhla volba zástupců do školské rady. Za pedagogické pracovníky byly zvoleny paní Pavla Dokoupilová a paní Jarmila Kočandrlová, za rodiče pak paní Lenka Svobodová a paní Lenka Šarmírová.
 

 Školská rada zasedala 11. 11. 25015. Na zasedání byl zvolen předseda ŠR pan Kratochvíl. Rada projednala výroční zprávu školy za rok 2014/2015 a zprávu o hospodaření za rok 2014. Rada se také seznámila s úpravou Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, platnou od 1.9.2016, ke které se vyjádřila kladně. Kladně ŠR hodnotila zapojení školy do projektu „Janička“ (výuka v angličtině) a účast dětí a žáků v soutěžích. Na távěr ŠR vyslovila poděkování všem zaměstnancům školy.

                                                                zapsala H.Fukalová