Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhodnocení dotazníkového šetření

24. 3. 2014


14.3.2014 žáci vyplnili dotazníky zaměřené na prevenci patologických jevů.

Pokud vás zajímá podrobné vyhodnocení, můžete si prohlédnout tabulku s výsledky ZDE.

Celkem se zúčastnilo 39 žáků všech ročníků. 

Potěšující je, že většina žáků (69,2% ) chodí do školy ráda.

Nechodí rádo 10% žáků, odpověď nevím zvolilo 17,1%. Při ústním rozboru zde jako důvod žáci uváděli – nechuť ráno vstát, hádka s kamarádem, strach ze špatné známky, nechuť se učit).

O přátelské atmosféře ve škole svědčí i to, že  94,8 % žáků zde  má více než 3 kamarády, bez kamarádů nezůstává žádný žák. 

V menší míře se setkáváme s  jednorázovým ubližováním – 15,1 % žáků uvedlo, že jim někdo během posledního měsíce ve škole ubližoval – jedná se o prostory šatny, třídy, školní zahrady, družiny, kdy došlo k podrážení nohou, nadávání, bití,...

Objevilo se několik jmen žáků školy, kteří ostatním ubližují, některá jména se vyskytla opakovaně. S těmito žáky promluví třídní učitelky. Pokud se jejich chování nezlepší, budou informováni rodiče těchto žáků. 

Ubližování mimo školu uvedlo více žáků – 23,1% - děje se tak v parku, na zastávce, na hřišti,... Kromě žáků naší školy zde byli uvedeni jako útočníci i žáci jiných škol. Řešení konfliktů mimo školu je plně na rodičích. 

Děti si uvědomují rozdíl mezi jednorázovou potyčkou a šikanováním. Co je šikanování ví 69,2% žáků a umějí tento pojem i vysvětlit ( opakované bití, vydírání, vyhrožování,..). Pojem šikanování nezná 30, 7% žáků – převážně z prvního a druhého ročníku.

Většina žáků ví, co by dělala, kdyby jim někdo ubližoval (svěřili by se dospělému, utekli by,...). 

Problém s kouřením našich žáků se letos zdá méně závažný, s cigaretou byli viděni pouze 2 žáci. 89,7% žáků kouřit ještě nezkoušelo. Zde prosíme rodiče, aby šli svým dětem příkladem. Kde kouří rodiče, je pravděpodobné, že začnou kouřit i děti. 

          Další dotazníkové šetření proběhne v říjnu 2014.

                                                              zapsala J. Kočandrlová