Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2014

26. 11. 2014

31.10.2014 žáci vyplnili dotazníky zaměřené na prevenci patologických jevů.

Celkem se zúčastnilo 34 žáků  2.-5.ročníku.

 

Potěšující je, že většina žáků (67,6% ) chodí do školy ráda.

Nechodí rádo 11,8% žáků, odpověď nevím zvolilo 17,6%. Při ústním rozboru zde jako důvod žáci uváděli – nechuť ráno vstát, hádka s kamarádem, strach ze špatné známky, nechuť se učit).

O přátelské atmosféře ve škole svědčí i to, že  94,1 % žáků zde  má více než 3 kamarády, bez kamarádů nezůstává žádný žák.

 

S  jednorázovým ubližováním se setkáváme oproti březnovému výsledku – 15,1 %  s nárůstem na 29,4,% Tedy skoro třetina žáků uvedla, že jim někdo během posledního měsíce ve škole ubližoval – jedná se o prostory šatny, třídy, školní zahrady, kdy došlo k podrážení nohou, nadávání, bití,...

Objevilo se několik jmen žáků školy, kteří ostatním ubližují, některá jména se vyskytla opakovaně. S těmito žáky promluví třídní učitelky. Pokud se jejich chování nezlepší, budou informováni rodiče těchto žáků.

 

Ubližování mimo školu uvedlo méně žáků – 23,5% - děje se tak v parku, na zastávce... Kromě žáků naší školy zde byli uvedeni jako útočníci i žáci jiných škol. Řešení konfliktů mimo školu je plně na rodičích.

 

Děti si uvědomují rozdíl mezi jednorázovou potyčkou a šikanováním. Co je šikanování ví 82,4 % žáků a umějí tento pojem i vysvětlit ( opakované bití, vydírání, vyhrožování,..).Pojem šikanování nezná 17,6% žáků – 4 žáci z druhého ročníku a 2 dívky ze 3.ročníku.

Všichni žáci vědí, co by dělali, kdyby jim někdo ubližoval (svěřili by se dospělému, utekli by,...), ale je otázkou, zda se dospělí o těchto potyčkách vždy dozvědí.

 

Zatímco v hodnocení jarního dotazníku ze zdál problém s kouřením jako méně závažný, nyní  se jeví jako  daleko závažnější! 89,7% žáků kouřit ještě nezkoušelo. 29,4% už kouření zkusilo. Pokud bychom to vzali po třídách – tak v pátém ročníku je to 100% žáků!!! Zajímavé je, že všechny tyto děti  si cigaretu vzaly samy – od rodičů, příbuzných….nikdo jim cigaretu nenutil v parku, nenabízel jim ji nějaký zlý kamarád nebo pán! Zde prosíme rodiče, aby šli svým dětem příkladem. Kde kouří rodiče, je pravděpodobné, že začnou kouřit i děti.

 

          Další dotazníkové šetření proběhne na jaře 2015.

                                                    zapsala J. Kočandrlová

Tabulku s podrobným vyhodnocením najdete ZDE.