Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád - VÝTAH PRO ŽÁKY

1. 9. 2011

Jak se správně chováme ve škole

 

 

Zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy

 

Dbáme pokynů učitelů i dalších pracovníků školy

 

Řádně se staráme o své věci, oblečení a boty si ukládáme do šaten, které si zamykáme

 

Udržujeme pořádek ve všech prostorách školy ( učebny, WC, zahrada, … )

 

Během vyučování se nevydáváme na procházky po škole pod záminkou návštěvy WC

 

Vyučování nerušíme mobilními telefony ( telefonování, zvonění, SMS zprávy)

 

Během přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých neohrožujeme své zdraví, zdraví spolužáků a majetek školy

 

Čas mimo vyučování trávíme ve školní družině nebo mimo budovu, ve třídě nebo tělocvičně pouze s vyučujícím ( ráno, polední přestávky, čas po skončení vyučování)

 

 

Jak se správně chováme ve školní družině

 

 

 Zdravíme učitele a své spolužáky.

Dbáme pokynů vychovatelky a ostatních pracovníků školy.

Řádně se staráme o své věci, oblečení a obuv – ukládáme je na určené místo.

V prostorách družiny udržujeme pořádek, nepoškozujeme vybavení školní družiny . V případě poškození nebo zničení bude požadována náhrada.

Za mobilní telefon si žák ručí sám.

Špatné chování žáka ve ŠD sdělí vychovatelka písemně do žákovské knížky.

V ŠD je žák povinen hlásit vychovatelce odchod domů.

Žáci, kteří budou mít v zájmovém lístku odchody po obědě, budou pouštěny přímo ze školní jídelny.